Velkommen til uddannelseslederne

Uddannelseslederne er en partipolitisk neutral gruppe i Uddannelsesforbundet og har til formål at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår og at varetage deres økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser.
Uddannelseslederne er medlem af Lærernes Centralorganisations Lederforum og har ad denne vej ret til selvstændigt at fremsætte overenskomst- og aftalekrav.

Uddannelseslederne forhandler bl.a. overenskomster for ledere på produktionsskoler, daghøjskoler, ungdomsskoler og sprogcentre.
 

Bestyrelsen udpeger kursen for selvstændiggørelse af Uddannelseslederne, Hindsgavl 20. september 2016.NYHEDER

3. juli 2017

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling den 13. september på Hindsgavl. 

3. juli 2017

NYHEDSBREV JUNI 2017

God sommer
Der er sket meget her de seneste måneder.
Der er blevet arbejdet intenst med den nye forberedende grunduddannelse.
Vi er nu nået så langt i vores selvstændiggørelsesproces, at LP indgår i en fusion pr. 1. januar 2018.

Endelig har vi gennemført en større OK-medlemsundersøgelse. Og programmet til årsmøde og generalforsamling er færdigt, så du nu kan tilmelde dig, inden du går på ferie. Vi ses på Hindsgavl den 13. september.


10. april 2017

Nyhedsbrev marts 2017

Status på bl.a. Bedre veje til ungdomsuddannelse

21. december 2016

Nyhedsbrev: Status på året

God jul og godt nytår
Steen Devantier, formand
Uddannelseslederne

29. september 2016

Årsmødet vel overstået

Med et rekordstort antal deltagere er årsmødet 2016 nu vel overstået.
Denne gang fyldte især Ekspertudvalget om Bedre veje til ungdomsuddannelse meget bl.a. med oplæg fra udvalgsformanden, Stefan Hermann.

Læs mere

1. august 2016

Nyt bestyrelsesmedlem i Uddannelseslederne

Lars Lerche, nu tidligere leder af Idrætsdaghøjskolen IDA, har fået nyt arbejde udenfor vores område og har derfor måttet udtræde af bestyrelsen. Som suppleant indtræder forstander for Byhøjskolen i Aarhus, Lone Lindequist. Tak for det gode arbejde og samarbejde til Lars og en hjertelig velkomst til Lone i bestyrelsen.

1. august 2016

Du kan stadig nå det

Nu er ferien for de fleste overstået og en ny sæson med ”fast arbejde” er på trapperne.

Derfor skal du lige mindes om, at det stadig er muligt indtil 15. august at tilmelde sig Uddannelsesledernes årsmøde. Klik ind på linket i nyheden om Årsmødet nedenfor.

I år bliver det bedst besøgte årsmøde nogensinde, men vi vil jo gerne have endnu flere med.

29. april 2016

Årsmøde 2016 Uddannelseslederne i Uddannelsesforbundet

21. – 22. september 2016
Hindsgavl Slot ved Middelfart


23. marts 2016

OAO og FTF inviterer til fælles arrangement om faglig-offentlig ledelse

Hvad er nye veje ind i den faglige - offentlige ledelse? Kom og hør to forskellige bud på de udfordringer og de mulige løsninger, som fremtiden offentlige mellemledere står overfor.

3. marts 2016

FTF-temadag om ledelse og 
forebyggelse af stress

Gratis temadag med psykolog Malene Friis Andersen i Virklund ved Silkeborg.
Følg link og se program, hvor man kan tilmelde sig,

Læs mere

12. februar 2016

Årsmødeprogram på plads

Så kan du godt sætte kryds ved den 21. og 22. september 2016. Årmødet denne gang bliver på Hindsgavl slot, hvor vi vanen tro tager fat på de emner, der fylder allermest i vores hverdag.

15. december 2015

Overbevisende ja til ny overenskomst

87 % har stemt ja til den nye overenskomst for ledere og lærere på sprogskolerne på FOAS’s område, som gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2015.

Uddannelsesforbundet, Uddannelseslederne og LC forhandlede i november en fornyelse af overenskomsten fra 2015 på plads for sproglærere og –ledere på FOAS’s område. Aftalen har været til urafstemning blandt de berørte medlemmer, og et stort flertal har stemt ja til fornyelsen.

Der blev afgivet 301 stemmer, og de blev fordelt således:
  • 262 ja – svarende til 87,0 %
  • 33 nej – svarende til 11,0 %
  • 6 blanke – svarende til 2,0 %
I alt var der 301 afgivne stemmer ud af 488 stemmeberettigede, hvilket giver en samlet stemmeprocent på 61,7 %.

4. december 2015

OK15 aftale på FOAS sprogcentre

Efter en meget langvarig proces, er der nu langt om længe indgået OK15 aftale på FOAS sprogcentre.

Læs medlemsbrevet til sprogcenter-lederne om afstemningen med hovedindholdet samt vurderingen af OK-resultatet. Du kan også se hele resultatpapiret i sin fulde længde.

19. november 2015


LO, FTF og lederne

På FTFs kongres blev det i dag enstemmigt besluttet at arbejde videre med at undersøge vilkårene for at danne en ny hovedorganisation mellem LO og FTF. På talerstolen gav LOs nye formand Lizette Risgaard udtryk for, at fornyelse og synergieffekt var et must for en ny organisation. FTFs Lederråd gav sit tilsagn til kongressen om at spille aktivt ind med en klar ledervinkel i det fortsatte arbejde.

18. november 2015

Medlemsbrev om lederorganisering

I denne uge udsender vi medlemsbrev med status på den igangværende reorganisering af lederne i både Uddannelseslederne og LC Lederforum.

Du kan læse medlemsbrevet her

21. oktober 2015

God dialog med produktionsskoleledere

Sammen med formanden for LC-Lederforum, Claus Hjortdal, var formandskabet i Uddannelseslederne inviteret til debat på Landsforeningen af Produktionsskolelederes to regionale medlemsmøder i henholdsvis Solrød og Horsens. Det var som altid spændende ....

Læs mereDet organisatoriske
Kurser og møder
Løn og ansættelse